Domeinnaam Register

Gespecialiseerd op het gebied van vastleggen, beheren en bewaken van uw intellectuele eigendommen

 

Domeinnamen

Een domeinnaam is in principe niet meer dan een internetadres van de domeinnaamhouder en is dus niet automatisch ook de handelsnaam. Dit oordeelde het Gerechtshof ‘s-Gravenhage in een zaak tussen twee fysiotherapeuten waarbij de ene fysiotherapeut met zijn handelsnaam inbreuk zou maken op de handelsnaam van de ander. Daarbij gaf de rechter aan dat het kan voorkomen dat een domeinnaam wel tot een handelsnaam kan worden wanneer deze in het handelsverkeer wordt gebruikt om de onderneming aan te duiden. Van belang is daarbij hoe het bedrijf zich presenteert in bijvoorbeeld advertenties, op visitekaartjes, op de website, etc. Daarnaast moet daarbij de perceptie van het relevante publiek in aanmerking worden genomen.

Onder handelsnaam wordt volgens artikel 1 Handelsnaamwet verstaan de naam waaronder een onderneming wordt gedreven. Een recht op een handelsnaam ontstaat wanneer een naam ter onderscheiding van de onderneming in het handelsverkeer wordt gevoerd. Dit kan bijvoorbeeld doordat de handelsnaam is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel, daarentegen is deze inschrijving alleen niet voldoende. In artikel 5 van de Handelsnaamwet is bepaald dat iemand zijn onderneming niet mag drijven onder een naam die reeds door een ander rechtmatig wordt gevoerd. Evenmin mag een naam gevoerd worden die daar slechts in geringe mate van afwijkt als daardoor verwarring kan ontstaan. Ook mag een handelsnaam geen merk bevatten, waarvan de handelsnaamhouder zelf geen rechthebbende is.

EEN DOMEINNAAM IS NIET VANZELFSPREKEND EEN HANDELSNAAM

Vragen? Neem vrijblijvend contact met ons op!